Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » KHÓA TU THIỀN VIPASSANĀ VÀ HỌC PHẬT PHÁP (SUTTA CLASS AND VIPASSANA RETREAT) 14/05 – 24/05/2024

KHÓA TU THIỀN VIPASSANĀ VÀ HỌC PHẬT PHÁP (SUTTA CLASS AND VIPASSANA RETREAT) 14/05 – 24/05/2024

(english below)

Thiền viện Phước Sơn kính mời chư Tăng Ni, Phật tử, quý thiện nam, tín nữ tham dự:

KHÓA TU THIỀN VIPASSANĀ VÀ HỌC PHẬT PHÁP 10 NGÀY

1.  Khai mạc: 18g00 tối 14/05/2024 (07/04 âm lịch)

2.  Bế mạc:  12g00 trưa 24/05/2024 (17/04 âm lịch)

3. Tập trung tại thiền viện: ngày 13/05, 14/05 (giờ hành chính)

4. Check-in nhận thẻ tham dự khóa tu tại văn phòng thiền viện Phước Sơn

– Trưởng ban tổ chức và Thuyết giảng: Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Bửu Chánh

Phụ tá: Sư Phước Khoa

Link đăng ký: https://forms.gle/hL7jAgkSZvkPcmjAA

Website: https://phuocson.org/

Fanpage: https://www.facebook.com/thienvienphuocsondoilagiang

Trân trọng đón tiếp chư quý vị.

Ban Tổ Chức

Trong tâm từ!


Phuoc Son Monastery invites monks, nuns, Buddhists, men and women to attend:

10-DAY SUTTA CLASS AND VIPASSANA RETREAT

1. Opening: 18h00 pm, May 14, 2024

2. Closing: 12h00 am,May 24, 2024

3. Check-in at Phuoc Son monastery’s office: May 13, May 14, office hour

Abbot and lecturer:  Dr. Ven. Buu Chanh

Assistant: Ven. Phuoc Khoa

Registration link: https://forms.gle/hL7jAgkSZvkPcmjAA

Website: https://phuocson.org/

Fanpage: https://www.facebook.com/thienvienphuocsondoilagiang

Sincerely welcome you.

With mettā!

English Tiếng Việt