Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » KHÓA THIỀN VIPASSANĀ – Sư cô Huyền Linh hướng dẫn: 10 ngày: 08/09 – 18/09/2024 (06/08 – 16/08 âm lịch)

KHÓA THIỀN VIPASSANĀ – Sư cô Huyền Linh hướng dẫn: 10 ngày: 08/09 – 18/09/2024 (06/08 – 16/08 âm lịch)


“Hạnh phúc thay, Tăng già hoà hợp,

 Hạnh phúc thay, Tứ chúng đồng tu”.

Thiền viện Phước Sơn kính mời chư Tăng Ni, quý thiện nam, tín nữ tham dự:

KHÓA THIỀN VIPASSANĀ 

 –  10 ngày: 08/09 – 18/09/2024 (06/08 – 16/08 âm lịch)

 –  Khai mạc: 18h00‘ tối ngày 08/09/2024

 –  Bế mạc:  12h00‘ trưa ngày 18/09/2024 

 –  Chủ trì khóa thiền: Hòa thượng Thích Bửu Chánh

 –  Hướng dẫn kỹ thuật: Sư cô Huyền Linh

– Link đăng ký: https://forms.gle/YWDqx58PhPDDKNQ1A

Website: https://phuocson.org/

Fanpage: https://www.facebook.com/thienvienphuocsondoilagiang

Trân trọng đón tiếp chư quý vị.

Ban Tổ chức.

Trong tâm từ!

English Tiếng Việt