Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » KHÓA THIỀN VIPASSANĀ – Thiền sư Viên Phúc hướng dẫn

KHÓA THIỀN VIPASSANĀ – Thiền sư Viên Phúc hướng dẫn

(english below)

Thiền viện Phước Sơn kính mời chư Tăng Ni, Phật tử, quý thiện nam tín nữ tham dự:

KHÓA THIỀN VIPASSANĀ 10 NGÀY

1.  Khai mạc: 18g00 tối 05/04/2024 (27/02 âm lịch)

2.  Bế mạc:  12g00 trưa 14/04/2024 (07/03 âm lịch)

Điều hành: Hòa Thượng Bửu Chánh

Hướng dẫn kỹ thuật: Thiền Sư Viên Phúc

Đôi dòng giới thiệu về Thiền sư Viên Phúc:https://phuocson.org/giao_tho/thien-su-vien-phuc/

Phụ tá: Sư Phước Khoa

Link đăng ký: https://forms.gle/9ZVP1NGe5Le7Y99V8

Website: https://phuocson.org/

Fanpage: https://www.facebook.com/thienvienphuocsondoilagiang

Trân trọng đón tiếp chư quý vị.

Ban Tổ Chức

Trong tâm từ!

Phuoc Son Monastery invites monks, nuns, Buddhists, gentlemen and ladies to attend:

12-DAY VIPASSANĀ MEDITATION COURSE

1. Opening: 18h00 pm, April 4, 2024

2. Closing: 12h00 pm,April 15, 2024

Abbot: Dr. Ven. Buu Chanh

Meditation teacher: Ven. Vien Phuc (Bhikkhu Sumangala)

A few lines introducing about Ven. Vien Phuc: https://phuocson.org/Giao_tho/thien-su-vien-phuc/

Assistant: Ven. Phuoc Khoa

Registration link: https://forms.gle/9ZVP1NGe5Le7Y99V8

Website: https://phuocson.org/

Fanpage: https://www.facebook.com/thienvienphuocsondoilagiang

Sincerely welcome you.

With mettā!

English Tiếng Việt