Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » <a href="https://phuocson.org/cum_doi_chieu/mn02-kinh-phap-mon-can-ban/" title="MN02 Kinh Pháp môn căn bản">MN02 Kinh Pháp môn căn bản
English Tiếng Việt