Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học

Tiếng Việt English Pali Đối chiếu

Tạng kinh

Tạng luật

Tạng vi diệu pháp

Sách phật giáo

  • Thanh Tịnh Ðạo. Nguyên tác: Ngài Buddhaghosa, Trưởng lão Ñāṇamoli dịch Anh, Ni sư Trí Hải dịch Việt.
  • Lý Nhân Quả. Nguyên tác: Nārada Mahā Thera, Phạm Kim Khánh dịch.
  • Chẳng Có Ai Cả. Pháp thoại: Thiền sư Ajahn Chah, Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch Việt.

Học Ngoại Ngữ

English Tiếng Việt