Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Từ điển Phật học

TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC


               

Nếu không tìm ra kết quả xin mời quý vị vào link này để tìm hiểu thêm https://paliviet.web.app/#/minified:vg