Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » buddha » <a href="https://phuocson.org/sach_itbmue/itbmu-diploma-entrance-exam-2008-2022/" title=" ITBMU Diploma Entrance Exam (2008 – 2022)"> ITBMU Diploma Entrance Exam (2008 – 2022)
English Tiếng Việt