Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/sach_tham_khao/cam-nang-tu-hoc-danh-cho-tang-lop-tai-gia-cu-sitap-ity-khuu-giac-hanhho-quang-khanh/" title="Cẩm Nang Tu Học dành cho Tầng Lớp Tại Gia Cư Sĩ (tập I)">Cẩm Nang Tu Học dành cho Tầng Lớp Tại Gia Cư Sĩ (tập I)
English Tiếng Việt