Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/sach_tham_khao/guong-bac-xuat-gia-anagariyudahara%e1%b9%87a/" title=" Gương Bậc Xuất Gia – Anāgāriyudāharaṇa (pdf)"> Gương Bậc Xuất Gia – Anāgāriyudāharaṇa (pdf)
English Tiếng Việt