Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/sach_tham_khao/hanh-trinh-toi-giac-ngo-va-giai-thoat-cuoc-doi-tu-nu-mae-chee-kaew/" title="Hành trình tới Giác ngộ và Giải Thoát (Cuộc đời Tu nữ Mae Chee Kaew)">Hành trình tới Giác ngộ và Giải Thoát (Cuộc đời Tu nữ Mae Chee Kaew)
English Tiếng Việt