Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/sach_tham_khao/khi-nao-chim-sat-bay-hanh-trinh-phat-giao-ve-phuong-tay-when-the-iron-eagle-flies-buddhism-for-the-west/" title="Khi nào Chim Sắt bay – Hành Trình Phật Giáo về Phương Tây (When the Iron Eagle flies – Buddhism for the West)">Khi nào Chim Sắt bay – Hành Trình Phật Giáo về Phương Tây (When the Iron Eagle flies – Buddhism for the West)
English Tiếng Việt