Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/sach_tham_khao/nen-tang-phat-giao-quyen-6-phap-hanh-ba-la-mat-i/" title="Nền tảng Phật giáo (quyển 6) Pháp Hạnh Ba-la-mật I">Nền tảng Phật giáo (quyển 6) Pháp Hạnh Ba-la-mật I
English Tiếng Việt