Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/sach_tham_khao/ngu-gioi-la-thuong-gioi-pancasila-niccasila/" title="Ngũ Giới là Thường Giới (Pañcasīla Niccasīla)">Ngũ Giới là Thường Giới (Pañcasīla Niccasīla)
English Tiếng Việt