Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/tang_kinh_bali/suttapi%e1%b9%adaka-%e1%b9%adika-the-basket-of-discourses-sub-commentaries/" title="Suttapiṭaka Ṭīkā (The Basket of Discourses Sub-commentaries)">Suttapiṭaka Ṭīkā (The Basket of Discourses Sub-commentaries)
English Tiếng Việt