Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/tang_kinh_english/commentary-on-anapanasati-sutta-mn-118-the-discourse-on-mindfulness-of-breathing/" title="Commentary on Ānāpānasati Sutta, MN118 (The Discourse on Mindfulness of Breathing)">Commentary on Ānāpānasati Sutta, MN118 (The Discourse on Mindfulness of Breathing)
English Tiếng Việt