Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/tang_kinh_english/mahaparinibbana-sutta-and-its-commentaries-the-mission-accomplished/" title="The mission accomplished (A historical analysis of the Mahāparinibbāna Sutta, DN16)">The mission accomplished (A historical analysis of the Mahāparinibbāna Sutta, DN16)
English Tiếng Việt