Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/tang_kinh_english/the-fruits-of-recluseship-samannaphala-sutta-dn02-and-its-commentaries/" title="Sāmaññaphala sutta (DN02) and its commentaries (The fruits of recluseship)">Sāmaññaphala sutta (DN02) and its commentaries (The fruits of recluseship)
English Tiếng Việt