Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/tang_luat_english/vinaya-notes-volume-1-parajika-1-to-nissaggiya-pacittiya-30/" title="Vinaya notes (vol.1) Pārājika 1 to Nissaggiya pācittiya 30">Vinaya notes (vol.1) Pārājika 1 to Nissaggiya pācittiya 30
English Tiếng Việt