Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Vô tỷ pháp tập yếu (Abhidhammatthasaṅgaha) – Trưởng lão Tịnh sự

Vô tỷ pháp tập yếu (Abhidhammatthasaṅgaha) – Trưởng lão Tịnh sự

English Tiếng Việt