Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Đoàn thực : kabaḷīkārāhāra

Đoàn thực : kabaḷīkārāhāra

Đoàn thực, dưỡng chất rắn, thực phẩm, thực phẩm vật chất, thức ăn nhai (vh. ‘vật thực được vo tròn’, tức là thức ăn đưọ’c nhai nuốt từng cục, từng miếng theo phong tục Ãn Độ). – Vật thực được dùng bởi chúng sanh thì được gọi là đoàn thực, kabaỊĩkãrãhãra. tr.135

English Tiếng Việt