Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Giáo thọ » Sư cô Giới Hiền

Sư cô Giới Hiền

Ngài Hộ Tịnh (ngồi chính giữa), Sư cô Giới Hiền (y hồng), Cô Thu Nowak (đứng kế Ngài Hộ Tịnh

Sư cô Giới Hiền, thế danh là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh ngày 20/09/1977

Sư cô bén duyên với Phật giáo Nguyên Thủy từ nhỏ. Từ năm 17 tuổi, cô đã tham gia khóa thiền do Ngài Kim Triệu hướng dẫn, và rất tinh tấn thiền tập.

Cô xuất gia với Ngài HT. Thích Bửu Chánh ngày 10/05/2001.

Sau đó sư cô có duyên qua học đại học Phật Giáo tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Trường Đại học Quốc Tế Truyền Bá Phật giáo Nguyên Thủy Myanmar (International Theravada Buddhism Missionary University, thường được viết tắt là ITBMU),.

Cũng trong thời gian này, sư cô thực hành thiền tại nhiều trường thiền khác nhau và đạt được rất nhiều tiến bộ mạnh mẽ trong thiền Vipassana.

Sư cô từng làm phiên dịch cho nhiều vị thầy lỗi lạc về thiền tứ niệm xứ.

Từ năm 2021, Sư cô đã được thỉnh mời hướng dẫn nhiều khóa thiền miên mật cho đại chúng. Các khóa thiền do sư cô hướng dẫn có thời khóa biểu và nội quy rất chặt chẽ. Sư cô có sự yêu cầu rất cao đối với thiền sinh về việc giữ giới, tu tập nghiêm túc và tuân thủ nội quy.

English Tiếng Việt