Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Giáo thọ » Thiền Sư Nyānāvudha

Thiền Sư Nyānāvudha

Ngài Thiền Sư Nyānāvudha sinh ngày 23/03/1987 tại Nepal.

2004-2017 Ngài Nyānāvudha tới Miến Điện xuất gia tu học dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bậc Đại thiền sư lỗi lạc Sayadaw U Pandita (Vị tiếp nối truyền thống giảng dạy thiền Vipassana theo phương pháp Ngài Mahasi). Chỉ sau một thời gian thực hành, mặc dù còn rất trẻ tuổi, Ngài Nyānāvudha được Ngài Viện trưởng chỉ định làm thiền sư hướng dẫn và trình pháp cho các thiền sinh ngoại quốc. Với sự hiểu biết và kinh nghiệm thâm sâu về pháp hành, và tâm từ bi vô lượng của Ngài, biết bao thế hệ thiền sinh Việt Nam cũng như các quốc gia khác đến trung tâm được Ngài hướng dẫn đã có được sự tiến bộ trong pháp hành, nếm được vị ngọt của Pháp Bảo mà bấy lâu chỉ được nghe qua kinh điển.

Trong những năm trước đại dịch, Ngài thường xuyên được thỉnh mời đi hướng dẫn hành thiền tại các quốc gia như Việt Nam, Srilanka, Indonesia, Nepal.

Năm 2017, mặc dù nhiều đệ tử vẫn đang trông ngóng sự giảng dạy của ngài, nhưng vì muốn kiện toàn hiểu biết về Pháp Học (Pariyatti), Ngài tạm ngưng tất cả chương trình dạy thiền và đi đến học tập dưới sự chỉ dạy của Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Thứ 5, Sayadaw Sirindābhivaṃsa. Chỉ sau 3 năm, Ngài đã vượt qua kỳ thi “Dhammācariya (Bậc thầy về Giáo Pháp) danh tiếng do Chính phủ Myanmar tổ chức. Ngài được phong danh hiệu “Sasanadhaja Dhammācariya” (Bậc Pháp Sư Thượng Thặng).

Năm 2019-2021 Ngài trở lại thiền viện Panditarama Forest Meditation Center để tiếp tục giảng dạy thiền tập cho các hành giả tại đây.

Năm 2021 sau nhiều lần các đệ tử thỉnh mời, ngài đã trở lại quê hương Nepal để truyền bá Giáo Pháp và hướng dẫn tu tập Pháp Học cũng như Pháp Hành cho cộng đồng Phật Giáo tại đây.

Ngài đã căn dặn chúng con rằng:
” Thân và tâm này là lãnh thổ của phiền não(kilesa) và cũng là lãnh thổ của trí tuệ(Pañña). Nếu chúng ta không chánh niệm(sati) trên thân và tâm, thì phiền não sẽ chinh phục lãnh thổ này. Lúc đó chúng ta phải sống dưới sự kiểm soát của phiền não. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm(sati) trên thân và tâm này, trí tuệ(Pañña) sẽ sinh khởi. Và thân và tâm này trở thành lãnh thổ của trí tuệ (Pañña-bhūmi/ Vipassana-bhūmi).”

English Tiếng Việt