Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Giáo thọ » Tỳ khưu Giác Giới

Tỳ khưu Giác Giới

Trưởng lão Tỳ khưu Giác Giới là bậc tôn túc trưởng lão trong làng Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam

Ngài là anh trai của sư Giác Nguyên

Ngài đã hướng dẫn các khóa tu tại thiền viện Phước Sơn:

  • Khóa tu Chánh niệm tỉnh Giác ngày 15/10/2023
  • Khóa tu Chánh niệm tỉnh Giác ngày 17/09/2023
  • Khóa tâm lý tu tập thiền Vipassanā 3 ngày 09/06 – 11/06/2023

Ngài là tác giả của các đầu sách Phật Pháp:

English Tiếng Việt