Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Giới thiệu » Tham khảo

Tham khảo

A. Website của một số trung tâm Thiền Vipassanā:

1. Thiền viện Phước Sơn, Biên Hòa, Đồng Nai: https://phuocson.org/

2. Thích ca Thiền viện tại Mỹ của Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu Khippapañño: http://thichcathienvien.org/default.aspx

3. Thiền viện Kyunpin tại Miến Điện của Ngài Thiền Sư Zatila: https://kyunpin.wixsite.com/vietnam

4. Trường thiền Paṇḍitārāma tại Miến Điện: https://www.panditarama.org/index.php

5. Thiền viện Shwee Oo Min, Yangooon, Myanmar (hiện vẫn chưa tiếp nhận thiền sinh mới từ nước ngoài đến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid): https://ashintejaniya.org/retreat

6. Wat Pah Nanachat tại Thái Lan được sáng lập năm 1975 bởi Ngài Thiền Sư Ajahn Chah: https://www.watpahnanachat.org/

7. Các trung tâm Vipassana  Việt Nam do Ngài S.N. GoenKa giảng dạy theo truyền thống của Ngài Sayagyi U Ba Khin: https://www.dhamma.org/vi/schedules/noncenter/vn

8. Buddha Dhamma foudation (1 tổ chức phi lợi nhuận thường tổ chức các buổi Dhamma Talk và các lớp học Phật pháp online: https://www.buddhadhammafoundation.com/

B. Website tổng hợp Kinh – Sách Phật giáo:

1. Thư viện điện tử Phật học Anh-Việt, sưu tập và số hóa Tam Tạng chuyển dịch từ nguồn Pali tạng và Hán tạng A-hàm, các tài liệu Phật giáo từ hai nguồn kinh điển đó, và các tài liệu liên quan đến phương cách hành trì trong truyền thống Phật giáo Theravada: https://budsas.net/

2. Tam Tạng, chú giải và phụ chú giải tiếng Pāli:

3. Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Vi Diệu Pháp (tổng hợp bản dịch từ nhiều tác giả qua các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Pháp, Indonesia…): https://suttacentral.net/

4. Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Vi Diệu Pháp (tổng hợp các bản dịch tiếng Anh): https://obo.genaud.net/backmatter/indexes/sutta/sutta_toc.htm

5. Lược đồ Tam Tạng Pāli (tiếng Pāli + bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu và Tỳ Kheo Indacanda): https://www.vietheravada.net/ttpv/luocdotamtangpali.htm

6. Tam Tạng tiếng Trung:

C. Website tra cứu Từ điển Pāli, Từ điển Phật giáo:

1. Pāli dictionary: https://dictionary.sutta.org/

2. Từ điển Phật học Nam Tông: https://phuocson.org/tu-dien-phat-hoc/

English Tiếng Việt