Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/sach_itbmue/pali-diploma-class-semester-i-lesson-01-21-instructor-dr-nodhinana/" title="Pali Diploma Class, semester I, lesson 01-21 (Instructor Dr. Nodhiñāna)">Pali Diploma Class, semester I, lesson 01-21 (Instructor Dr. Nodhiñāna)
English Tiếng Việt