Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/tang_kinh/chu-giai-kinh-can-ban-phap-mon-mn01-mulapariyaya-sutta-and-its-commentarial-exegesis/" title="Chú Giải Kinh Căn bản pháp môn, MN01 (Mūlapariyāya Sutta and it’s Commentarial Exegesis)">Chú Giải Kinh Căn bản pháp môn, MN01 (Mūlapariyāya Sutta and it’s Commentarial Exegesis)
English Tiếng Việt