Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » <a href="https://phuocson.org/tang_kinh/chu-giai-kinh-pham-vong-dn01-brahmajala-sutta-and-its-commentary/" title="Chú giải Kinh Phạm võng, DN01 (Brahmajāla sutta and it’s commentary)">Chú giải Kinh Phạm võng, DN01 (Brahmajāla sutta and it’s commentary)
English Tiếng Việt