Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://phuocson.org/tangvidieuphap_bali/cam-nang-nghien-cuu-thang-phap-tap-1/" title="Cẩm nang nghiên cứu Thắng Pháp (tập 1)">Cẩm nang nghiên cứu Thắng Pháp (tập 1)
English Tiếng Việt