Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Tin tức » Các Khóa tu tại thiền viện Phước Sơn

Các Khóa tu tại thiền viện Phước Sơn

* Ghi chú: Thiền Vipassanā và Thiền Tứ Niệm Xứ chỉ là tên gọi khác nhau nhưng bản chất là một. Đôi khi cũng được gọi là Thiền Vipassanā Tứ Niệm Xứ.


THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC CÁC KHÓA TU:

Khóa Thiền Vipassanā Tứ Niệm Xứ (đọc cẩm nang tại đây)

Khóa thiền Vipassanā và học Phật Pháp (đọc cẩm nang tại đây)

– Khóa Thiền Vipassanā miên mật (phương pháp thực hành cũng là thiền Vipassanā Tứ Niệm Xứ, tuy nhiên về kỷ luật có nhiều hơn một chút, nên xin mời quý vị đọc cẩm nang tại đây)

Khóa Thiền Samatha và Vipassanā (đọc cẩm nang tại đây)

– Khóa Tu Xuất gia Gieo duyên (đọc cẩm nang tại đây)

– Khóa Tu 1 ngày Bình yên cùng các Khóa tu ngày cuối tuần (đọc cẩm nang tại đây)

– Pháp Hội Trùng Tụng Tam Tạng (đọc cẩm nang tại đây)

– Khóa Tu Hành Thiền & Nghe Pháp (đọc cẩm nang tại đây)

– Các lớp Phật Pháp căn bản (đọc cẩm nang tại đây)

Temple Stay (do nhóm Mettā tổ chức, tham khảo trên website của Temple Stay)


* Ghi chú: Các khóa thiền miên mật yêu cầu thiền sinh tham gia đầy đủ các thời khóa hành thiền và bám sát nội quy tu tập. Các Khóa Tu khác có thể yêu cầu kỷ luật nhẹ nhàng hơn.

English Tiếng Việt