Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Tin tức » Học và nghiên cứu Phật Pháp (tổng hợp)

Học và nghiên cứu Phật Pháp (tổng hợp)

A. Một số website tổng hợp Kinh – Sách Phật Pháp

1. Thư viện Phật học: https://phuocson.org/phap-hoc/

Thư viện điện tử Phật học Anh-Việt, sưu tập và số hóa Tam Tạng chuyển dịch từ nguồn Pali tạng và Hán tạng A-hàm, các tài liệu Phật giáo từ hai nguồn kinh điển đó, và các tài liệu liên quan đến phương cách hành trì trong truyền thống Phật giáo Theravada: https://budsas.net/

2. Tam Tạng, chú giải và phụ chú giải tiếng Pāli:

3. Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Vi Diệu Pháp (tổng hợp bản dịch từ nhiều tác giả qua các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Pháp, Indonesia…): https://suttacentral.net/

4. Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Vi Diệu Pháp (tổng hợp các bản dịch tiếng Anh): https://obo.genaud.net/backmatter/indexes/sutta/sutta_toc.htm

5. Lược đồ Tam Tạng Pāli (tiếng Pāli + bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu và Tỳ Kheo Indacanda): https://www.vietheravada.net/ttpv/luocdotamtangpali.htm

6. Tam Tạng tiếng Trung:

B. Website, ứng dụng tra cứu Từ điển Pāli, Từ điển Phật giáo:

1. Tipitaka Pali Reader: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paauk.tipitakapalireader&hl=en_US

2. Pāli dictionaryhttps://dictionary.sutta.org/

3. Từ điển Phật học Nam Tônghttps://phuocson.org/tu-dien-phat-hoc/

4. Tự điển Pāli – Anh – Việt: https://paliviet.web.app/#/minified:vg

English Tiếng Việt