Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » acinteyya: điều không thể hoặc không nên suy tư, bất khả tư nghì: that which cannot or should not be thought, the unthinkable

acinteyya: điều không thể hoặc không nên suy tư, bất khả tư nghì: that which cannot or should not be thought, the unthinkable

English Tiếng Việt