Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Sayadaw Nodhinyana

Sayadaw Nodhinyana

Tóm tắt tiểu sử của Tỳ khưu, Giáo sư, Tiến sĩ Nodhinyana (Hiệu phó)

Tỳ khưu Nodhinyana sinh ngày 10 tháng 7 năm 1971, con trai của ông U Ohn Kywe & bà Daw San, tại làng Sone Kone, Thị trấn Salin, Phân khu Magwe, Liên bang Myanmar. Năm 11 tuổi, ngài trở thành sadi dưới sự hướng dẫn của thầy Sayadaw U Tejaniya, tại tu viện thiền Sone Kone Sasana, làng Sone Kone với sự hỗ trợ của cha mẹ. Năm 12 tuổi, ngài học Abhidhammatthasaṅgaha (Thắng pháp tập yếu) và Kaccāyanabyākaraṇa dưới sự hướng dẫn của Sayadaw U Paṇḍita, trụ trì tu viện Sar-Daw Kyaung ở làng Kyaung-kyar.

Sau khi học từ Sayadaw U Paṇḍita, ngài đến học viện tu viện Mahāvijayārāma và nghiên cứu các kinh văn Phật giáo cho kỳ thi tiếng Pāḷi dưới sự hướng dẫn của Aggamahāpaṇḍita Sayadaw U Kavidhaja (thành viên của Ủy ban Nhà nước Saṅghamahānāyaka), Sayadaw U Kumarābhivaṁsa và U Kumāra. Ngài đã vượt qua kỳ thi Pathama-Pyan Pāļi cấp độ cao hơn vào năm 1989 khi đang học tại học viện tu viện Mahāvijayārāma và sau đó theo học tại Đại học Công lập Pariyatti Sāsana ở Mandalay vào năm 1990.

Trong thời gian học tại Mandalay, ngài thọ giới đại giới (Upasampada) vào ngày 28 tháng 2 năm 1991 dưới sự hướng dẫn của Banmaw Sayadawgyi, Tỳ khưu Tiến sĩ Bhaddanta Kumārābhivaṁsa, Abhidajamahāratthaguru, Tu viện Banmaw, Mandalay, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước Saṅghamahānāyaka, người đã trở thành thầy của ngài (Upajjhāya – thầy tế độ).

Ngài có bằng Sasanatakkasīla-Dhammācariya (Cử nhân Phật học) năm 1994 và bằng Sāsanatakkasīla-Mahādhammācariya (Thạc sĩ Phật học) với Nghiên cứu So sánh tiếng Pāļi tiếng Phạn trong Chú giải Samantapāsādikā năm 2001 tại Đại học Công lập Pariyatti Sāsana, Mandalay, nơi ngài làm giáo viên tử năm 1999 đến năm 2000.

Năm 2001, ngài tham gia khóa học tiếng Anh chuyên sâu để thi tuyển đầu vào chương trình đào tạo Tiến sĩ được mở tại Đại học Truyền bá Phật giáo Nguyên thủy quốc tế (ITBM). Sau khi vượt qua kỳ đầu vào chương trình đào tạo Tiến sĩ, ngài được bổ nhiệm làm trợ giảng tại Đại học ITBM vào năm 2003 và lấy bằng Tiến sĩ (Buddhadhamma) vào năm 2007 sau khi nộp luận án “Nghiên cứu phân tích về “Saṅkhāra”.

Ngài được thăng chức Trợ lý Giảng viên, Giảng viên, Phó Giáo sư và Giáo sư với thành tích của mình trong nhiều năm liên tiếp. Khi đang làm giáo viên tại Đại học ITBM, ngài đã thành lập Tu viện Pāļi Mahāvijjālaya (Viện nghiên cứu tiếng Pāļi) tại Khu phố số 8, Thị trấn Shwe Pyi Thar ở Yangon vào năm 2013, nơi ngài mở các lớp Abhidhamma và Pāļi Nikāya cho các sinh viên cả trong và ngoài nước.

Ngài được mời giảng dạy tiếng Pāļi và Abhidhamma ở Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia trong những năm 2013 đến 2023 với tư cách là Giáo sư khách mời. Ngài đọc các tài liệu nghiên cứu tại các hội nghị tổ chức ở Myanmar và các nước khác. Đặc biệt, ngài hướng dẫn hơn 30 luận văn Thạc sĩ & Tiến sĩ chuyên ngành dịch thuật (tiếng Pāļi sang tiếng Anh) và nghiên cứu ngôn ngữ. Năm 2016, ngài được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Ngôn ngữ và Dịch thuật.

Ngài đã nhận được danh hiệu tôn giáo danh dự Aggamahāganthavācakapaṇḍita do Chính phủ Liên bang Myanmar trao tặng vào năm 2021.

Năm 2023, Ngài thành lập lại tu viện Dhammagiri ở làng Nwel Khway, thị trấn Minglardon, Yangon để mở các khóa học tiếng Pāļi và Vipassanā. Cùng năm đó, ngài được thăng chức Hiệu Phó (Học thuật) tại Đại học ITBM. Hiện nay, ngài phụ trách công việc giảng dạy ngữ pháp tiếng Pāļi và kinh điển Phật giáo, giám sát luận án Tiến sĩ và Thạc sĩ và biên tập Từ điển Tipitaka Pāļi-Anh tại trường đại học.

English Tiếng Việt