Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Giáo thọ » Sư Trí Dũng

Sư Trí Dũng

Sơ lược tiểu sử Sư Trí Dũng:
1985: học thiền với thiền sư U Silānanda
1986: xuất gia theo HT Kim Triệu

1992: Thọ giới Tỳ Khưu

Sư Trí Dũng tu tập hơn 25 năm tại nhiều thiền viện ở Yangon, Miến Điện và giúp thông dịch cho các thiền sinh trong các trường Thiền
1987: học thiền với thiền sư U Pandita
1997: học thiền với thiền sư U Kundala
1998: học thiền với thiền sư U Tejaniya tại thiền viện Shee Oo Min
Rất nhiều thiền sinh Việt Nam khi sang hành thiền tại thiền viện Shee Oo Min được sư Trí Dũng phiên dịch khi vào trình pháp với thiền sư U Tejaniya.

Sư Trí Dũng cũng hướng dẫn rất nhiều khóa thiền tại Việt Nam, nhất là thiền viện Phước Sơn, nhất mạnh vào kỹ thuật quán tâm, đem đến nhiều lợi lạc cho các hành giả.

English Tiếng Việt