Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Tin tức » Tải phần mềm gõ chữ Pāli

Tải phần mềm gõ chữ Pāli

Tải phần mềm gõ chữ Pālī (Pāḷi)

Cách gõ chữ Pāli

1. Chữ in thường
ā –   Alt + a
ī –  Alt + i
ū –  Alt + u
ñ –  Alt + j
ṅ –  Ctrl + Alt + n
ṇ –  Alt + n
ṁ – Alt + m
ṃ –  Ctrl + Alt + m
ṭ –  Alt + t
ḍ –  Alt + d
ḷ –  Alt + L
ṣ –  Alt + S
ḥ –  Alt + H    

2. Chữ in hoa
Gõ tương đương các từ trên và nhấn đồng thời với phím: Shift
English Tiếng Việt